translation missing: en.general.language.dropdown_label

0 Cart
Added to Cart
  You have items in your cart
  You have 1 item in your cart
   Total

   KULLANICININ DİKKATİNE!

   Aşağıda Sırası ile düzenlenmiş sözleşme ve poliçeler sadece Türkiye'den ziyaret eden, alışveriş yapan kullanıcı ve üyeler için geçerlidir. Sitenin Yurtdışı kullanımı için mevcut yasal dökümanlar ingilizce olarak düzenlenmiştir.

   www.zaimdesignstudio.com adresini ziyaret ettiğinizde yukarıdaki beyanı okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız.

   1) KULLANIM ve ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

   2) MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

   3) GİZLİKİK, GÜVENLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

   4) İADE VE DEĞİŞİM BİLDİRGESİ

    

    

    

   KULLANIM VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ   ÖNEMLİ UYARI!!!

   İşbu sözleşme 01/003/2020 Tarihi itibarı ile Türkiye’ye de satış hizmeti vermeye başlayan www.zaimdesignstudio.com ile Türkiye’den ziyaret edenler, kullanıcılar ve üyeler için geçerlidir.

   ‘‘www.zaimdesignstudio.com’’ bütün içerikleri marka planlaması ve pazarlama faaliyetleri açısından İngilizce olarak düzenlenmiştir. Siteyi ziyaret eden tüm kullanıcılar, site dilini tam ve yetkin olarak anlamış ve ona göre hareket etmiş sayılacaklardır. İnternet sitesi ile ilgili anlaşılmayan bir durum söz konusu ise lütfen +90 216 460 06 33 no’lu telefon numarasından bize ulaşınız veya info@zaimdesignstudio.com adresine e-posta gönderiniz. www.zaimdesignstudio.com sitesinin yazım dilini anlamıyorsanız lütfen siteyi kullanmayınız.


   1. TARAFLAR
   İşbu Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme"); www.zaimdesignstudio.com sahibi olan Kandilli Mahallesi, Kandilli Iskele Caddesi No:7 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Zaim Tasarım Danışmanlık Ticaret Limited Şirketinin(‘’ ZAIM DESIGN STUDIO’’)ile; www.zaimdesignstudio.com sitesine aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan web sitesi kullanıcısı ( “Üye” ) arasında, Üye'nin ZAIM DESIGN STUDIO’nun sunduğu Hizmetler'den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

   ZAIM DESIGN STUDIO ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

   Zaim Design Studio internet sitesi, Zaim Tasarım Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi tarafından SHOPIFY platformu üzerinde yönetilmektedir.

   2. TANIMLAR

   Satıcı: Web sitesi üzerinden elektronik ticarete konu mal veya hizmeti satışa sunan ya da satan tüzel kişiyi ifade eder.

   Alıcı: Web sitesi üzerinden elektronik ticarete konu mal veya hizmeti satın alan ya da satın alma amacıyla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

   Hizmet Sağlayıcı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişileri ifade eder.

   Aracı Hizmet Sağlayıcı: Başkalarına ait iktisadî ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişileri ifade eder.

   Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası: Üyeler’in Websitesi üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, ZAIM DESIGN STUDIO tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere ZAIM DESIGN STUDIO’nun kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve wwww.zaimdesignstudio.com üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.

   Hesabım Sayfası / (My Account Page): Üye’nin Websitesi’da yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel verilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği, sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayı ifade eder.

   Hizmetler: Üyeler’in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla ZAIM DESIGN STUDIO tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.
   KVKK: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

   Üye: www. zaimdesignstudio.com sayfasında yer alan üyelik sözleşmesi, kullanım koşulları ve gizlilik bildirimlerini kabul ederek “Üye” sıfatını kazanan gerçek kişileri ifade eder.

   Kullanıcı/Ziyaretçi: www.zaimdesignstudio.com sayfasını, siteye üye olmaksızın ziyaret eden kişileri ifade eder.

   Misafir Kullanıcı: www. zaimdesignstudio.com sayfasını kullanarak, siteye üye olmadan alışveriş yapan kişileri ifade eder.   3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

   3.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, websitesin’de bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması, Üyelik başvurusunun ZAIM DESIGN STUDIO tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye'ye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde ve websitesin’de ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. Üye, Üyelik statüsünü (MY ACCOUNT) Hesabım Sayfası'ndan ulaşabileceği "DELETE MY MEMBERSHIP" butonuna basarak her zaman sonlandırabilme hakkına sahiptir. Üyelik iptalinin gerçekleştirilmesi, ticari elektronik ileti gönderimi için verilen onayın da iptali anlamına gelmemektedir. Üye’nin, ayrıca ve özellikle elektronik ileti gönderim onayını da geri alması gerekmektedir.

   3.2. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin kime ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin ZAIM DESIGN STUDIO’dan talepte bulunması halinde, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için ZAIM DESIGN STUDIO’ya ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğu kabul edilerek, bu doğrultuda işlem yapılacaktır.

   3.3. Üye, Web sitesi üzerinden görüntülediği kampanya ve/veya reklamlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, Web sitesin’de yer alanlar da dahil olmak üzere gerekli tüm yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak ZAIM DESIGN STUDIO’nun herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

   3.4. Üye, Websitesi üzerinden ZAIM DESIGN STUDIO’dan yapacağı alımlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde ZAIM DESIGN STUDIO’nun Satıcı taraf, kendisinin ise Alıcı taraf olduğunu; ZAIM DESIGN STUDIO’nun bahsi geçen mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde kendisine karşı sadece Satıcı'nın yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

   3.5. ZAIM DESIGN STUDIO; Üye’nin satıcıdan satın alacağı ürünlere dair tahsilat yetkisine sahip olacak ve Alıcı ZAIM DESIGN STUDIO’ya yapacağı söz konusu bu ödemeyle, Satıcıya karşı ödeme yükümlülüğünden kurtulacaktır.

   3.6. Üye, Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerine, Websitesi’da belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üye'nin Websitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

   3.7. Zaim Design Studio, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

   3.8. Websitesi’a üyelik sırasında ve/veya alışveriş sırasında Üye’lerden alınan kişisel veriler, Üyeler arasında sahtecilik, dolandırıcılık, Websitesi’un kötüye kullanımı, Türk Ceza Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üyelere iletebilecektir.

   3.9. Üye'nin Hesabım(MY ACCOUNT) Sayfası'na erişmek ve Websitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

   3.10. Üye, Websitesi’u aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.

   3.10.1Websitesi’un herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;

   3.10.2 Websitesi’un bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

   3.10.3 Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanılmak suretiyle sahte Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi'ne veya yürürlükteki mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;

   3.10.4 Yorum ve puanlama sistemlerinin; Websitesi’daki yorumları Websitesi dışında yayınlamak gibi Websitesi dışı amaçlar için kullanılması veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;

   3.10.5 Virüs veya Websitesi’a, Websitesi’un veri tabanına, Websitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir zararlı yazılım yayılması;

   3.10.6 Websitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, Zaim Design Studio’nun önceden yazılı iznini alınmaksızın Websitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemlerin kullanılması ve bu şekilde Websitesi’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

   3.11. Üye, Websitesi’da yaptığı işlemleri Zaim Design Studio’ya maddi ve Websitesi’a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Websitesi kullanımının Websitesi’a zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisanssız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesabım Sayfası'na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

   3.12. Websitesi’un veya üzerindeki içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; Zaim Design Studio’nun ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

   4. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
   4.1. Kişisel Verilerin İşlenmesi:
   Zaim Design Studio, Üyelerinden elde edilen kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak hem KVKK'ye (6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) hem de 2016/679 Sayılı AB Genel Veri Koruma Tüzüğü'ne ("GVKT") tabidir. Zaim Design Studio, Türkiye Kişisel Verilerin Gizliliği ve Korunması Politikası ve GVKT Gizlilik Politikası ve www.zaimdesignstudio.com websitesi’nden erişilebilecek işbu Anlaşma uyarınca Kullanıcılarından kişisel verileri toplar, kullanır, iletir ve işler. Türkiye Kişisel Verilerin Gizliliği ve Korunması Politikası ve GVKT Gizlilik Politikası işbu Üyelik Anlaşmasının bir parçasıdır.


   Kişisel verileri kullanımımızla ve bu konularda sahip olduğunuz haklarla ilgili daha fazla bilgi için ve
   KVKK kapsamında kişisel verilerinizi koruma ve işlememizle ilgili bilgi edinmek için,
   [Türkiye Kişisel Verilerin Gizliliği ve Korunması Politikası] bağlantısından Türkiye Kişisel Verilerin Gizliliği ve Korunması Politikasına erişebilir ve support@zaimdesignstudio.com adresine e-posta göndererek söz konusu haklarınızı icra edebilirsiniz.

   Bizimle iletişime geçtiğiniz e-posta adresi, Zaim Design Studio üyelik süreciniz sırasında ibraz ettiğiniz e-posta adresi olmalıdır. Bir Üye olduğunuzla ilgili makul çerçevede bir ispat sağlanmadıkça, diğer e-posta adreslerinden alınan taleplere cevap verilmeyecektir.

   5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
   “Zaim Design Studio” markası, logosu ve Websitesi’nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Zaim Design Studio tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı kendi mülkiyetindedir. Üye, Zaim Design Studio’nun veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, mobil uygulamasının veya Websitesi’nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Zaim Design Studio’nun yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Üye'nin, üçüncü kişilerin veya Zaim Design Studio’nun fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, Zaim Design Studio’nun ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

   6. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
   Zaim Design Studio,işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve Websitesi’nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Websitesi’nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, Websitesi’nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

   7. MÜCBİR SEBEP
   Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Zaim Design Studio’nun kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Zaim Design Studio’nun işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Zaim Design Studio ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

   8. GENEL HÜKÜMLER
   8.1. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda Zaim Design Studio’nun resmi defter ve ticari kayıtları ile Zaim Design Studio’nun veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının,
   elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

   8.2. İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

   8.3. Zaim Design Studio, Üye ile Üye'nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.
   8.4. İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

   8.5. Üye, Zaim Design Studio’nun önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

   8.6. Taraflar'dan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

   8 (sekiz) maddeden ibaret işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibarıyla yürürlüğe girmiştir

    

    

    

    

    

    

    

   MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ   “Zaim Design Studio“ Mesafeli Satış Sözleşmesi

   1. Sözleşmede Kullanılan İfadeler:

   SİTE: www.zaimdesignstudio.com
   SATICI: Zaim Tasarım Danışmanlık Tİcaret Limited Şirketi
   ALICI: www.zaimdesignstudio.com internet sitesinden sipariş veren özel veya tüzel kişiler.

   ÖNEMLİ UYARI!!!

   İşbu sözleşme 01/003/2020 Tarihi itibarı ile Türkiye’ye de satış hizmeti vermeye başlayan www.zaimdesignstudio.com ile Türkiye’den ziyaret edenler, kullanıcılar ve üyeler için geçerlidir.

   ‘‘www.zaimdesignstudio.com’’ bütün içerikleri marka planlaması ve pazarlama faaliyetleri açısından ingilizce olarak düzenlenmiştir. Siteyi ziyaret eden tüm kullanıcılar, site dilini tam ve yetkin olarak anlamış ve ona göre hareket etmiş sayılacaklardır. İnternet sitesi ile ilgili anlaşılmayan bir durum sözkonusu ise lütfen +90 216 460 06 33 no’lu telefon numarasından bize ulaşınız veya info@zaimdesignstudio.com adresine e-posta gönderiniz. www.zaimdesignstudio.com sitesinin yazım dilini anlamıyorsanız lütfen siteyi kullanmayınız.

   2. Sözleşmenin Konusu:

   Zaim Tasarım Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi’ne ait “www.zaimdesignstudio.com” internet sitesinden mal veya hizmet satın alan ALICININ; SİTE’den elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/lerin satın alınması/satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri ve diğer tüm yasal düzenlemeler ve uygulamalar gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin saptanması işbu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır.


   3. Sözleşme Konusu Ürün/Ürünler:

   3.1 . Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

   3.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

   3.3 Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir. Ürün/Ürünlerin teslimi kargo şirketi aracılığı ile ALICININ belirtmiş olduğu adresine yapılacaktır. Teslim anında ALICININ adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICININ ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderlere ALICI katlanacaktır.

   3.4. ALICI, vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

   4. GENEL KOŞULLAR

   4.1. ALICI, SİTE’de ürünün/lerin temel özellikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimata ilişkin ve diğer ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve bu konularda elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

   4.2. ALICI ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, ALICI adres, siparişi verilen ürüne/lere ait temel özellikleri, ürünün/lerin vergiler dahil Türk Lirası fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

   4.3. Sözleşme konusu ürün/ler, 30 günlük yasal süreyi aşmamak şartı ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak SİTE’de yer alan ön bilgiler içinde açıklanan sürede ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

   4.4. Kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir. Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle ve SATICI’dan kaynaklanmayan başkaca nedenlerle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI her ne nam ve ad altında olursa olsun sorumlu tutulamaz.

   4.5. SATICI, sözleşme konusu ürünün/lerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen nitelikleri haiz, varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

   4.6. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı ürün/ler tedarik edebilir.

   4.7. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

   4.8. Ürünün/lerin teslimatı için ön bilgilendirme formunun elektronik ortamda teyit edilmesi gerekmektedir. Herhangi bir nedenle ürün/ler bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulur.

   4.9. Ürünün/lerin teslim edilmesinden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün/ler bedelini SATICI’ya ödememesi durumunda, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI’ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

   4.10. SATICI mücbir sebepler, teslimi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesintiye uğraması ve başkaca olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü/leri süresi içinde teslim edemez ise, bu durumu ALICI’ya bildirecektir. Bu takdirde ALICI (i) siparişin iptal edilmesini, (ii) sözleşme konusu ürünün/lerin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya (iii) teslimat süresinin mücbir sebebin/engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün/ler tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının alacağı sürenin SATICI’nın sorumluluğunda olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir.

   4.11. ALICININ cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda ,alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:
   Banka ALICI’ya geri ödemeyi taksitle ve ALICI’nın ürünü aldığı taksit sayısı ile yapabilir. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICININ kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılabilir. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları ,eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra , iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olabilecektir.
   Kredi Kartı ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Müşteriye nakit para ile ödeme yapamaz. Kredi kartına iade, SATICININ Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılabilir.
   Kapıdan ödeme ile havale/EFT ödeme seçeneklerinde iade Tüketiciden banka hesap bilgileri istenerek,Tüketicinin belirttiği hesaba ( hesabın faturada ismi yazılı kişinin adına olması şarttır) havale ve /EFT şeklinde yapılacaktır.

   4.12 SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

   4.13 ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

   4.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

   4.15. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

   4.16. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

   4.17. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

   9.18. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.


   5. TEMERRÜT DURUMU VE HUKUKİ SONUÇLARI
   ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICInın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

   6. SÖZLEŞMEDEN CAYMA HAKKI
   ALICI; ürün/ler satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün/lerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü/leri reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Sözleşmeden cayma hakkının kullanılmasından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.
   Sözleşmeden cayma hakkının kullanılması için 7 günlük süre içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün aşağıda yer alan 5. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

   Sözleşmeden cayma hakkın kullanılması halinde:
   ALICI’ya veya ALICI’nın gösterdiği kişi/kuruluşa teslim edilen ürünün/lerin
   (i) faturası,
   Önemli uyarı: İade edilmek istenen ürünün/lerin faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
   (ii) kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları
   ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
   SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade edecek ve 20 günlük süre içerisinde ürünü/leri iade alacaktır.
   ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle ürünün/lerin değerinde bir azalma olur veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin edecektir.
   Sözleşmeden cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından varsa düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde bu kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

   7. SÖZLEŞMEDEN CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜN/LER
   Satın alınan rünlerin iade edilebilmesi,
   (i) ürünün ambalajının açılmamış, (ii) bozulmamış, (iii) ürünün kullanılmamış ve (iv) denenmemiş olması şartlarına bağlıdır.   8. EKSİK ÜRÜN TESLİMİ DURUMUNDA TUTANAK TUTULMASI
   ALICI, siparişinde birden fazla ürün bulunduğu durumlarda SATICI tarafından gönderimler parçalı olarak yapılabilmektedir. ALICI Ürün’ün kargo görevlisi tarafından teslimi sırasında Ürün sayısı ile SATICI tarafından düzenlenen faturada belirtilen ürün sayısının aynı olduğunu kontrol etmekle yükümlüdür. Parçalı her gönderim için SATICI tarafından ayrı fatura düzenlenmektedir. Faturada belirtilen adette ürünler pakette bulunmadığı ya da eksik bulunduğu takdirde ALICI kargo görevlisinden tutanak tutması istemekle yükümlüdür. Aksi halde faturada yer alan adette Ürünlerin SATICI tarafından ALICI’ya tam ve eksiksiz teslim edildiği ve ALICI tarafından Ürünlerin tam ve eksiksiz teslim alındığı kabul edilecektir.

   9. İHTİLAFLARIN HALLİ VE YETKİLİ MAHKEME
   Sözleşmenin uygulanmasında, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın ürünü/leri satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

   SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, ürünü/leri satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.

   Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır.
   28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:
   a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 2.000,00 (ikibin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,
   b) Değeri 3.000,00(üçbin)TL’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,
   c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (ikibin) TL ile 3.000,00(üçbin)TL’ arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.
   İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

   10. YÜRÜRLÜK
   ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

   ALICI OLARAK, “zaimdesignstudio.com” İNTERNET SİTESİNDEN MAL VEYA HİZMET SATIN ALARAK, AYNI ZAMANDA İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNE TABİ OLDUĞUMU GAYRI KABİLİ RÜCU OLARAK KABUL VE TAAHHÜT EDERİM.

    

    

    

    

   Gizlilik ve Güvenlik Bildirgesi


   Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
   Zaim Tasarım Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi’nin iştiraklerinden biri olan Zaim Design Studio, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, adres, sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda üyenin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler, alışverişindeki ürün bilgileri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kullanıcıyı doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgi) sizlerden talep etmektedir. Bu kişisel veriler “www.zaimdesignstudio.com” üyelik faydalarından yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, işbu Gizlilik ve Güvenlik Bildirgesi ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecektir.

   “Kullanım Koşulları”nı ve işbu Gizlilik ve Güvenlik bildirgesini ve İletişim İzni’ni kabul etmekle, bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel bilgilerinizin; tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına ve yine aynı amaçlara yönelik olarak Zaim Tasarım Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi ile paylaşılmasına açıkça izin vermiş bulunmaktasınız.
   Bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri güvenliği konusundaki hassasiyetimizi paylaşan, ilgili Mevzuat hükümlerine riayet eden 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır.

   Kişisel Verilerinizin Düzenlenmesi ve Bildirilmesi
   Tarafımıza ilettiğiniz kişisel bilgilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerinizi değiştirmek ve güncellemek ve/veya silmek, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmek amacıyla, “www.zaimdesignstudio.com” websitesi içindeki “Hesabım” bölümünden hesabınıza erişebilir ve gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri yapabilirsiniz.

   Kişisel Veri Saklama Süresi
   6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onay, onayın geri alındığı, ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer kayıtlar gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altına alınarak; onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten itibaren 1 yıl saklanacaktır.

   Çerez (Cookie) Kullanımı
   Çerezler, “www.zaimdesignstudio.com” web sitesini ziyaret ettiğinizde tarayıcınız tarafından yüklenen bilgi içeren dosyalardır. Sizlere dahha iyi ve hızlı hizmet verebilmemiz adına sitemizde Çerez kullanımı mevcuttur. Çerezlerin kullanımını engellemek için gerekli bilgiyi www.allaboutcookies.org adresinde bulabilirsiniz. Çerez kullanımını kaldırdığınızda www.zaimdesignstudio.com sitesi erişiminiz ve sitenin kapsamlı kullanımında bazı sorunlar meydana gelebilir.

   Zaim Tasarım Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi olarak, kullanıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanıcıya iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır.
   Kullanıcı tarafından aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe Zaim Design Studio’nun kullanıcıya yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
   Zaimdesignstudio.com girilen bilgiler reklam ve pazarlama amacı ile 3’üncü şahıslar ile paylaşılmayacaktır.

   Üyelikten Ayrılma
   Üyelikten ayrılmak veya tarafımızda gönderilen kampanya, tanıtımlar veya bilgilendirmeleri almak istemediğiniz takdirde sales@zaimdesignstudio.com adresine e-posta gönderebilir ya da size gönderilen iletilerden çıkış link’ine tıklayabilirsiniz.

   Resmi Makamlarla Veri Paylaşımı
   www.zaimdesignstudio.com üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve Zaim Design Studio’nun yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla gerekli bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.


   Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

   Zaim Tasarım Danışmanlık Tic. Ltd. olarak kişisel bilgilerinizin korunması bizim için çok önemli bir konudur.

   Zaim Design Studio olarak müşterimizin güvenliğini sağlamak ve rahat bir alışveriş deneyimi yaşatmak bizim için çok öenmlidir. www.zaimdesignstudio.com internet sitemiz Shopify e-ticaret sistemleri üzerinde ve shopify'ın sağlamış olduğu güvenlik sistemleri ile korunmaktadır. Shopify'ın güvenlik sistemleri ile ilgili detaylı bilgi için www.shopify.com'u ziyaret edebilirsiniz.

   zaimdesignstudio.com alışverişlerinizde kredikartı bilgilerinizi gireceğiniz sayfa direkt olarak bankanın kontrolünde ve garantisi altında açılan arayüz sayfadır. Bu sayfaya girdiğiniz bilgiler tarafımızca kayıt alıtına alınamaz ve 3’üncü şahıslar tarafından izlenemez. Bilgilerinizi girmeden önce internet tarayıcınızın banka tarafından sağlanan özel arayüz sayfasında olduğundan emin olunuz.

   Sizin güvenli alışverişiniz bizim için çok önemlidir. Daha fazla bilgi edinmek isterseniz lütfen support@zaimdesignstudio.com’dan bize ulaşabilirsiniz..

   Zaim Tasarım Danışmanlık Tic. Ltd. gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Zaim Tasarım Danışmanlık Tic. Ltd. bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

   Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nde Yapılacak Değişiklikler
   Zaim Design Studio, işbu Gizlilik ve Güvenlik Bildirgesinde ve İletişim İzni’nde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler www.zaimdesignstudio.com” sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Yapılan değişikliklerden haberdar olmanız için, siz üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

   Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
   İşbu Gizlilik ve Güvenlik bildirgesi ve İletişim İzni, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İş bu Bildirge ve uygulama ile ilgili her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

    

    

    

    

       İADE ve DEĞİŞİM BİLDİRGESİ

       Sizin memnuniyetiniz bizim misyonumuzdur. Herhangi bir sebeple ürünlerimizden memnun kalmadıysanız veya değiştirmek istiyorsanız. Mesafeli Satış Sözleşmesi Uygulamaları kapsamında size yardımcı olmak isteriz.


   İADE

   Satın aldığınız ürünü fatura kesim tarihinden itibaren 28 gün içerisinde iade ettiğiniz takdirde tam geri ödeme alabilirsiniz.

   İnternet sitemizden satın alınan ürünler müşterilerimiz tarafından orijinal ambalajlarında satınabilirliği bozulmamış şekilde iade edilmelidir.

   İADE İZNİ TALEBİ:

   • İade etmek istediğinizi gerekçesi ve iade etmek istediğiniz ürünün resmini gösteren bir e-posta hazırlayıp support@zaimdesignstudio.com adresine gönderiniz. Size en kısa zamanda iade onay kodu gönderilecektir.
   • Bu poliçenin sonunda indirme butonu bulunan iade ve değişim formunu indiriniz. Formu dikkatli bir biçimde doldurunuz. İade etmek istediğiniz ürünleri yazınız ve aşağıdaki kodlama ile nedenlerini belirtiniz.
   • Lütfen iade sebebi olarak belirtilen noktalara aşağıda belirtilen kodları giriniz.

    

   Ürün beklediğim gibi çıkmadı:  FD1
   Yanlış boy veya tür:  FD2
   Siparişim Hasarlı geldi: TD12
   Yanlış ürün geldi: AA01
   Ürünü beğenmedim/ vazgeçtim:CM1
   Üründe hata var: FM1


   Doldurduğunuz formu lütfen sales@zaimdesignstudio.com adresine e-posta ile gönderin. Müşteri hizmetleri ekibimiz formu inceledikten sonra e-posta ile iade Onay Kodu gönderecektir. Size gönderilen bu kod’u kargo kutusu üzerine, iade faturası üzerine yazarak bize kargolayın.

   İade Onay Kodu gönderilmeden iade edilen ürünlerin teslimatı kabul edilmeyecektir.

   İade ettiğiniz ürünler bize ulaştığında en kısa sürede incelenip onaylanacaktır. Para iadesi onay tarihinden itibaren yaklaşık 30 iş günü sürebilir. Bu gecikme banka sistemleri dolaylıdır.   İade ve Değişim formunda belirtilmiş ve iade onay formunda kabul edilen lakin kargo teslimatında eksik olan ürünler için iade yapılmamaktadır.

   İnternetten alınan ürünler Showroom veya anlaşmalı satış noktalarından değiştirilemez.

   İadesi kabul edilen ve tarafımıza teslim edilen ürünlerin iadesi sadece satın alınan hesap veya kredi kartına iade edilir. Bu aşamada açığa çıkan kargo, gümrük vergisi iade edilecek ücretten düşülecektir.

   GARANTİ

   Zaim Design Studio ürünlerinin tümü(mum ve kokular hariç) 1 yıl boyunca garanti altındadır. Lütfen detaylı bilgi için support@zaimdesignstudio.com ile irtibata geçiniz.

   PROMOSYONLAR VE HEDİYELER

   Bazı dönemlerde ve özel günlerde İnternet sitemizden yapılan alışverişlere özel indirimler, hediyeler ve özel paket ürünler sunulabilir. İade ve Değişim uygulaması bu paketlerin tamamımın hediyesi ile birlikte iadesi durumunda geçerlidir. İade için fatura ile birlikte hediye ürünler de teslim edilmelidir.

    

   İADE DEĞİŞİM TALEP FORMU